monitoring radiowy

Wybraną z grup, która znalazła się w środku tego wzrostu, jest firma CAL DMR. Kierownictwo CAL DMR zestawia parę Bay Area Hams, z których kilka można zaliczyć do członków MDARC. Jednym z nich jest Tim Barrett, który przedstawił posiadaną wizję na majowym spotkaniu 2 lata temu. DMR jest otwartym działaniem cyfrowym i aktualnie jest już dużo agencji oferujących wzmacniacze radiowe i podobny sprzęt jaki obsługuje owa radiolinia. Motorola, która jako prekursor opowiedziała się za tym rozwiązaniem, aktualnie buduje większość wzmacniaczy DMR w ustawieniach amatorskich. DMR jest zbudowany na układach TDMA. Właściwością TDMA jest to, że pojedynczy wzmacniacz używa tylko jednej częstotliwości będzie obsługiwać dwie w tym samym czasie i dwie różne transmisje. Radio dmr zatem, to tak jakby zyskać dwa wzmacniacze w jednym z jedną parą częstotliwości. co więcej, technologia jest zbudowana, aby też działać w takim paśmie i monitoring radiowy z jej wsparciem jest naprawdę łatwiejszy.em, to tak jakby zyskać dwa wzmacniacze w jednym z jedną parą częstotliwości. Co więcej, technologia jest zbudowana, aby też działać w takim paśmie i monitoring radiowy z jej wsparciem jest naprawdę łatwiejszy.

Opracowano przez: Paweł